marx2013


Ladda ner som PDF >>

Ladda ner affischen som PDF >>

Karl Marx samhällsanalys har sedan finanskrisen 2008 kommit att åberopas av allt fler, till och med av borgerliga ekonomer, för att förstå den kris som drabbat världsekonomin. Vad kan Marx analys och systemkritik erbjuda för att förstå dagens samhälle i övrigt? På konferensen marx2013 medverkar ett antal framstående internationella samhällsforskare och såväl svenska som utländska forskare diskuterar betydelsen av Marx teorier för att förstå dagens samhällsutveckling, ekonomi och kultur, med fokus på begrepp som klass, kris, kritik och kapitalism.

Marx2013 sker i gränslandet mellan aktivism och akademi. Radikala politiska ansatser har alltid uppstått ur och växelverkat med radikal filosofi och samhällsvetenskap. Under de senaste trettio åren har radikal samhällsvetenskap ofta bedrivits med andra förtecken (postkolonial, Foucault, queer, genus, cultural studies) än den tidigare tongivande traditionen av forskning grundad på Marx och marxismens teorier. Dessa mer sentida teorier har inte sällan utvecklats genom en kritik av marxismen och lämnat viktiga bidrag. Mot denna bakgrund ställer marx2013 frågan om möjligheten av en mer radikal systemkritik.

Önskar du enbart delta som åhörare på konferensen behöver du inte anmäla dig i förväg, men markera gärna att du kommer på vårt Facebook-event, så att vi kan uppskatta hur många deltagare det kommer att bli på konferensen.

Tid och plats
Konferensen startar lördagen den 19 oktober kl 09.00 och håller på till kl 16.00 söndagen den 20 oktober, på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm.

Avgift
För att kunna finansiera konferensens kostnader kommer vi att rekommendera att deltagare betalar en avgift, efter egen ekonomisk bärkraft. Avgiften betalas på plats (vi kan inte ta emot betalningar i förväg). Möjlighet att betala med kort kommer att finnas på plats. Rekommenderat pris för dig som heltidsarbetande med normalinkomst är 50 kronor. Har du lägre eller ingen inkomst, kan du betala mindre eller inget alls. Forskare som presenterar ett paper under något av våra akademiska seminarium förväntas att betala 100 kronor i avgift.

Följ marx2013 live på ABF Play
Zäta-salen
Kata-salen

 

 

Mer information om konferensen kommer snart att vara tillgänglig på denna hemsida.